Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Słowo wstępne (Andrzej Maciej Brzeziński) - 3
  • Jan Pajor, Wielka Brytania wobec kształtowania się amerykańskiej polityki „otwartych drzwi” w Chinach (1898–1900) - 7
  • Przemysław Piotr Damski, Dyplomacja brytyjska wobec zabiegów Rosji o wyłączne wpływy w Mandżurii (październik 1901 r. – sierpień 1903 r.) - 23
  • Justyna Piątek, Stanowisko rządu brytyjskiego wobec spłaty długu wojennego Stanom Zjednoczonym (20 czerwca 1931 r. – 15 grudnia 1932 r.) - 53
  • Dariusz Jeziorny, Dyplomacja brytyjska wobec przystąpienia ZSRS do Ligi Narodów w 1934 r. - 85
  • Krzysztof Zdulski, Przesłanki, negocjacje i ogłoszenie brytyjsko-tureckiej deklaracji o wzajemnej pomocy z 12 maja 1939 roku - 121
  • Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Kwestia utworzenia czechosłowackich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii w początkowym okresie II wojny światowej (wrzesień – grudzień 1939 r.) - 151
  • Bartosz Kaczorowski, Z polityki brytyjskiej wobec Hiszpanii. Wyspy Zielonego Przylądka, Azory i Wyspy Kanaryjskie w planach Gabinetu Wojennego Winstona S. Churchilla (1940–1941) - 175
  • Artur Rosiak, Problem międzynarodowej kontroli energii atomowej w polityce rządu Labour Party (1945–1951) - 189