Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

 • Słowo wstępne (Zbigniew Anusik) - 3
 • Anna Janicka, Kościół i klasztor benedyktynów w Radomiu od XV do XVIII w. Miejsce działalności społecznej i stały element krajobrazu miejskiego - 7
 • Sebastian Adamkiewicz, Podróż Mikołaja Sienickiego po terytorium Korony w pierwszych miesiącach bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta (lipiec – październik 1572 r.) - 21
 • Dorota Kicińska, Ślub i zdrada jako elementy obyczajowości mieszczan angielskich w drugiej połowie XVII wieku - 41
 • Jerzy Józef Głowacki, Manifestowanie religijności przez konfederatów barskich - 59
 • Małgorzata Karkocha, Proces i stracenie Ludwika XVI w świetle prasy warszawskiej z lat 1792–1793 - 77
 • Renata Osiewała, Społeczne, ekonomiczne i własnościowe uwarunkowania funkcjonowania Biblioteki Kórnickiej z XIX i XX wieku - 99
 • Tomasz Helbik, Polityka zagraniczna Napoleona III w ocenie historyków polskich drugiej połowy XIX i XX wieku - 125
 • Przemysław Piotr Damski, Konsekwencje „rajdu Jamesona” dla stosunków brytyjsko-burskich (styczeń – kwiecień 1896 r.) - 147
 • Edyta Olejnik, Dyplomacja Teophile’a Delcasségo w konflikcie francusko-brytyjskim o Faszodę (1898–1899) - 163
 • Magdalena Sochala, „Wielka akcja ratownicza” – działalność Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom (1919–1922) - 185
 • Justyna Piątek, Przesłanki decyzji rządu Stanleya Baldwina o zerwaniu stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim 24 maja 1927 r. - 207
 • Marlena Gmur, Bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie i Los Angeles w świetle tygodnika „Sportowiec” - 225