Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Słowo wstępne (Albin Głowacki) - 3
  • Jacek Grabowski, Problematyka pierwszego planu pięcioletniego ZSRR w prasie polskiej (na przykładzie wybranych tytułów w latach 1928–1933) - 7
  • Adrian Karolak, Tragedia polskich policjantów w Ostaszkowie (wrzesień 1939 – maj 1940) - 41
  • Elżbieta Kowalczyk, Walka o świadomość Polaków na Wileńszczyźnie: o działalności Wydziału Oświaty, Kultury i Propagandy ZPP w Litewskiej SRR - 57
  • Wojciech Marciniak, Kategoryzacja i oznakowanie więźniów w łagrach na Kołymie w latach 1944–1956 - 79
  • Eugeniusz Bogusz, Prześladowanie protestantów w Grodnie w okresie radzieckim - 97
  • Bruno Kamiński, Proces Laszlo Rajka jako wstęp do propagandowej rozprawy z Tito (na podstawie relacji w „Trybunie Ludu” i prasie lokalnej) - 119
  • Aneta Bartczak, Problem niemiecki w okresie panowania „Ducha Genewy” - 135
  • Sławomir L. Szczesio, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec rozpadu Jugosławii w latach 1990–1991 - 163