Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

 • Słowo wstępne (Zbigniew Anusik, Albin Głowacki) - 3
 • Małgorzata Karkocha, Sztuka potrydencka na Śląsku na przykładzie kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Założenia teoretyczne i praktyka artystyczna - 7
 • Krzysztof Lik, Postać Karola X Gustawa w świetle pamiętników Hugesa de Terlona, ambasadora Ludwika XIV przy królu Szwecji w latach 1656–1660 - 29
 • Lidia Jurek, Z badań nad inteligencją Łodzi przełomu XIX i XX wieku - 57
 • Edyta Olejnik, Kwestia marokańska w dyplomacji Theophile’a Delcassego (1898–1905) - 71
 • Katarzyna Czekaj, Rozłam w Polskiej Partii Socjalistycznej w oświetleniu publicystów „Trybuny” - 101
 • Ilona Florczak, Walka Jędrzeja Moraczewskiego o mandat poselski podczas pierwszych wyborów powszechnych do austriackiej Rady Państwa w 1907 roku - 125
 • Marta Węclewska, Niemiecka propaganda rewizjonistyczna w świetle „Gazety Warszawskiej” z lat 1926–1930 - 145
 • Marta Rudnicka, Powstanie projektu austriacko-niemieckiej unii celnej z 1931 roku - 177
 • Ernest Komoński, Paryska „Kultura” wobec wybranych wydarzeń z historii stosunków polsko-ukraińskich z lat 1919–1947 - 199
 • Partycja Domejko-Kozera, Stanowisko Hiszpanii wobec NATO w świetle doniesień dziennika „El País” z lat 1975–1996 - 219