Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Słowo wstępne (Alicja Szymczakowa) - 3
  • Aleksander Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego - 7
  • Katarzyna Czekaj, Karol Lilienfeld-Krzewski i jego rola w budowaniu legendy legionowej Józefa Piłsudskiego - 19
  • Robert Urbaniak, Z dziejów prasy łódzkiej – „Republika” 1923–1925 - 41
  • Marta Węclewska, Polskie dylematy w „czasach aniołów”. Próby budowania bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w latach 1926–1929 a koncepcje polskiej polityki zagranicznej w świetle „Gazety Warszawskiej” - 71
  • Łukasz Abramczyk, Z historii stosunków Trzeciej Rzeszy z Irlandią Południową (1939–1945) - 103
  • Sylwia Hadrysiak, Wizja powojennej Europy Środkowo-Wschodniej w publicystyce organizacji piłsudczykowskich w Polsce w okresie II wojny światowej - 119
  • Magdalena Wasiewicz, Polityczne konsekwencje spotkań ambasadora Waltera B. Smitha z Wiaczesławem Mołotowem 4 i 9 maja 1948 roku - 135
  • Joanna Maj, Ewolucja stosunków chińsko-indyjskich w latach pięćdziesiątych XX wieku - 149
  • Patrycja Domejko-Kozera, Polityka rządu José Marii Aznara Lópeza wobec Kuby (1996–2004) - 173