Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

 • Słowo wstępne (Zbigniew Anusik, Albin Głowacki) - 3
 • Filip Kubiaczyk, Karol I i erazmiści: wokół problemu renesansu w Hiszpanii - 7
 • Piotr Maciejewski, Z dziejów polsko-angielskich stosunków dyplomatycznych w I połowie XVII wieku - 29
 • Krzysztof Lik, Traktat w Utrechcie w ocenie wybranych prac XX-wiecznej historiografii brytyjskiej - 55
 • Małgorzata Ludwisiak, Postać Jana Jakuba Rousseau i jego wpływ na współczesnych - 87
 • Ilona Sawicka, Próba zdefiniowania mody na podstawie wybranych ogłoszeń z prasy Królestwa Polskiego lat 1815–1830 - 109
 • Sylwia Hadrysiak, Ustrój społeczno-gospodarczy powojennej Polski w publicystyce obozu postsanacyjnego w okresie II wojny światowej - 119
 • Magdalena Wasiewicz, Udział delegacji Stanów Zjednoczonych w moskiewskiej konferencji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w 1947 roku - 147
 • Jakub Sołtysiak, Sprawa rozmieszczenia wojsk ONZ na terenie Konga (15 lipca – 12 sierpnia 1960) - 157
 • Anna Porczyńska, Stanowisko rządu Johna F. Kennedy’ego wobec kryzysu kongijskiego na forum ONZ (1961–1963) - 183
 • Anna Wawrzeńczak, Franjo Tudjman jako twórca chorwackiej niepodległości - 201