Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

 • Przedmowa (Waldemar Ceran) - 3
 • Maciej Kokoszko, Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz Bizancjum. Kilka uwag na temat spożycia, sporządzania, przyrządzania, wartości dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w antycznej i bizantyńskiej literaturze greckiej - 7
 • Sławomir Bralewski, Kanony kościelne w sporze między Wschodem a Zachodem na tle schizmy antiocheńskiej w IV wieku - 27
 • Mirosław J. Leszka, Illus Izauryjczyk wobec uzurpacji Bazyliskosa - 45
 • Paweł Filipczak, Klasyfikacja rozruchów społecznych w syryjskiej Antiochii (IV–VI w.) - 55
 • Teresa Wolińska, Bessas – kariera Ostrogota w Bizancjum - 81
 • Małgorzata B. Leszka, Fabia - Eudokia – żona Herakliusza - 95
 • Tomasz Kotala, Sprawa śmierci cesarza bizantyńskiego Romana III Argyrosa (1028–1034) - 101
 • Kamil Domaradzki, Kariera polityczna Michała Psellosa na dworze bizantyńskim w XI wieku - 117
 • Kirił Marinow, Wybrane problemy upadku Tyrnowa - 139
 • Rafał Korczak, Ingerencja Turków osmańskich w sprawy wewnętrzne Bizancjum za panowania Murada I i Bajezyda I - 161