Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Słowo wstępne (Zbigniew Anusik, Albin Głowacki) - 3
  • Piotr Maciejewski, Ceremoniał dyplomatyczny na dworze angielskim w negocjacjach z Rzecząpospolitą w XVII wieku - 7
  • Magdalena Marczuk, U podstaw edukacji politycznej i obywatelskiej Johna Adamsa (1755–1776) - 27
  • Jacek Goclon, Proces tworzenia struktur państwowych na ziemiach II i III zaboru pruskiego przez polskie czynniki polityczne w latach 1806–1807 - 41
  • Inga Leśniewska, Wokół struktury mitu Michała Drzymały - 57
  • Anna Gosławska-Hrychorczuk, Jan Cynarski-Krzesławski w walce o polską szkołę w Królestwie Polskim (1916–1918) - 73
  • Magdalena Wasiewicz, Z działalności ambasadora Waltera Bedell Smitha w okresie pierwszego kryzysu berlińskiego (1948–1949) - 99
  • Jakub Sołtysiak, Działania wojsk ONUC wobec secesji Katangi (sierpień 1960 – styczeń 1963) - 111
  • Kayode Kalejaiye, Zarys historii ruchu związkowego w Nigerii (1966–1999) - 137