Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Wstęp (Hassan A. Jamsheer) - 3
  • Rafał Kowalczyk, Rozwój przemysłu cynkowego w Królestwie Polskim w latach 1815–1904 - 7
  • Andrzej Dubicki, Z działalności Nicolae Titulescu w Lidze Narodów (1920–1936) - 35
  • Karol Chylak, Polityka agrarna rządu Władysława Grabskiego w latach 1923–1925 - 47
  • Michał Kacprzak, Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski 1938–1939 - 85
  • Lucyna Chmielewska, Udział Wincentego Rzymowskiego w początkach działalności ONZ (1945–1946) - 107
  • Anna Porczyńska, Przesłanki wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona w Moskwie w dniach 22–30 maja 1972 roku - 135
  • Agnieszka Pawlak, Polska i węgierska droga do demokracji w perspektywie porównawczej - 151