Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Słowo wstępne (Zbigniew Anusik) - 3
  • Lidia Gruntowska, Dzieje rodu książąt Ostrogskich w świetle „Herbarza” Kaspra Niesieckiego - 5
  • Małgorzata Ludwisiak, Arkadia Heleny Radziwiłłowej – zagadnienie śmierci w XVIII-wiecznym ogrodzie - 35
  • Andrzej Krzysztof Szymański, Pierwsza restauracja Burbonów we Francji w 1814 roku w oświetleniu prasy warszawskiej - 63
  • Rafał Kowalczyk, Rozwój rosyjskiego zagłębia południowego w latach 1795–1899 w opinii „Przeglądu Technicznego” - 79
  • Robert Urbaniak, Wizerunek Czechów i Polaków na łamach prasy polskiej z 1919 roku w kontekście konfliktu o Śląsk Cieszyński - 105
  • Ilona Florczak, Zofia Moraczewska (1873–1958). Kobieta - polityk II Rzeczypospolitej - 125
  • Anna Nowakowska-Dryk, Oblicza tożsamości brytyjskiej w poglądach wybranych historyków brytyjskich drugiej polowy XX wieku - 147