Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

  • Słowo wstępne (Albin Głowacki) - 3
  • Marzena Iwańska, „Przegląd Tygodniowy” na temat kwestii żydowskiej - 5
  • Jaromir Krupa, Postulaty społeczne Ludwika Krzywickiego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku - 31
  • Jolanta Kolbuszewska, Historia kultury jako samodzielna dyscyplina badań historycznych a cywilizacyjne koncepcje Feliksa Konecznego - 57
  • Dariusz Jeziorny, Co dalej z Europą Środkową? Miejsce Austro-Węgier wśród brytyjskich celów wojennych w latach 1914–1918 - 73
  • Witold Jarno, Garnizon piotrkowski w okresie międzywojennym (1921–1939) - 91
  • Lilianna Światek, Aleksandra Kołłontaj na placówce w Meksyku (1926–1927). Epizod z dziejów kariery pierwszej w świecie kobiety - ambasadora - 113
  • Paulina Matera, Francuskie zastrzeżenia wobec „moratorium Hoovera” z 20 czerwca 1931 r. - 141
  • Lucyna Chmielewska, Hitlerowska polityka zagraniczna w świetle publicystyki Kazimierza Czapińskiego (1933–1939) - 165
  • Katarzyna Jedynakiewicz, Koncepcja das andere Deutschland i jej wpływ na polaryzację postaw niemieckiej emigracji antynazistowskiej (1939–1945) - 195