Acta Universitatis Lodziensis

Folia historica

REDAKCJA:

    Zbigniew Anusik (redaktor naczelny), Dariusz Jeziorny (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Karkocha (sekretarz).

RADA PROGRAMOWA:

    Neal Ascherson (Londyn), Michel Balard (Paryż), Anthony A.M. Bryer (Birmingham), Andrzej M. Brzeziński (Łódź), Albin Głowacki (Łódź), Geoffrey Greatrex (Ottawa), Michael Grünbart (Münster), Fiona Haarer (Londyn), Siergiej Iwanow (Moskwa), Maciej Janik (Łódź), Jan Kęsik (Wrocław), Ewald Kislinger (Wiedeń), Johannes Koder (Wiedeń), Maciej Kokoszko (Łódź), Wiesław Puś (Łódź), Paweł Samuś (Łódź), Alicja Szymczakowa (Łódź), Wojciech Szczygielski (Łódź).

RECENZENCI:

    Marian Drozdowski (Poznań-Słupsk), Tadeusz Dubicki (Częstochowa), Jarosław Dudek (Zielona Góra), Kazimierz Ilski (Poznań), Jan Kęsik (Wrocław), Marek Mądzik (Lublin), Leszek Piątkowski (Lublin), Jan Prostko-Prostyński (Poznań), Marek Przeniosło (Kielce), Tadeusz Srogosz (Częstochowa), Norbert Widok (Opole), Władysław Zajewski (Gdańsk).

Procedura recenzyjna

Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów (specjalisty z grona stałych współpracowników „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica oraz recenzenta tomu), niezależnych i anonimowych dla autora.